ABOUT ME

Miroslav Brtko’s art of photography is determined by the country in which he grew up, and also by relationships between him and the people that have been surrounding him. His landscape photography can be characterized as calmness – inducing, while strengthening the inner balance of a person, in whom it instills a memory of a strong aesthetic experience.

Well thought out composition and technical complexity of each piece, those things are rock – hard evidence of author’s honest photographic and general approach to art, work and also themselves. The clarity of expression, and of expressionistic means, which can actually seem simple from time to time, is of the most valuable and mightiest connecting tissue between the author’s intention, and the viewer’s critical eye.

Thanks to that, among other things, Miroslav Brtko is a very important persona in Slovak photography, and deserves a place in the strong, middle generation of Ružomberok’s photographers. His long time photographic creativity strongly aids the good name of Slovak photography not only in Slovakia, but also abroad.

Joe Klamar

Fotografická tvorba Miroslava Brtka je determinovaná jeho vzťahom ku
krajine v ktorej vyrastal a žije, rovnako aj vzťahom k ľuďom vo svojom
najbližšom okolí. Jeho fotografia krajiny sa vyznačuje vytváraním
pocitu pokoja, vyrovnanosti a nadhľadu, pričom okrem tohto pocitu
zanecháva v divákovi silný estetický zážitok.

Premyslenosť kompozície a technická prepracovanosť jednotlivých
obrazov sú jednoznačným svedectvom autorovho poctivého fotografického
i ľudského prístupu k umeniu, práci i k sebe samému. Čistota výrazu a
použitých výrazových prostriedkov, ktoré môžu naoko pôsobiť miestami
až jednoducho, sú práve tým najcennejším a pritom najmocnejším pojivom
medzi tvorivým autorským zámerom a kritickým okom diváka.

Aj vďaka tomu, Miroslav Brtko patrí medzi jednu z najvýraznejších osobností
silnej, strednej generácie ružomberských fotografov a jeho dlhoročná
fotografická tvorba výrazne prispieva k dobrému menu slovenskej
fotografie nielen v rámci našej krajiny, ale i v zahraničí.

Joe Klamar